Disclaimer

Deze site geeft slechts informatie, geen advies. De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, toch kunnen er onjuistheden voorkomen. De Balanspraktijk is niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van alle informatie. U kunt zich niet beroepen op eventuele onjuiste of onvolledige informatie die u er aantreft. Ook kan de Balanspraktijk geen aansprakelijkheid aanvaarden voor foutieve toepassing van de informatie die u op deze site vond en/of verantwoordelijkheid dragen voor content op de aan de website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

De Balanspraktijk levert complementaire zorg. M. Janssen stelt geen diagnose en pretendeert niet enige ziekte te genezen. Eenieder werkzame therapeut anders dan M Janssen binnen de Balanspraktijk valt niet onder de onderneming de Balanspraktijk maar onder hun eigen onderneming. U dient zich te allen tijde te wenden tot de betreffende therapeut en betreffende onderneming die aan deze therapeut gekoppeld is, de Balanspraktijk is niet aansprakelijk voor de werkzame therapeuten en hun werkwijze/aangeboden therapievormen. Het kan zijn dat er andere regels en omgangsvormen gelden dan de therapievormen die de Balanspraktijk onder naam van  M. Janssen verstrekt. De Balanspraktijk is niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van alle informatie die de betreffende therapeuten verstrekken aan u.

De behandelingen die in de praktijk toegepast kunnen worden, behoren niet tot het terrein van de westerse traditionele geneeskunde en dienen niet ter vervanging van reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen.

De verantwoordelijkheid voor het ondergaan van deze therapieën berust bij de cliënt zelf. Hetzelfde geldt voor besluiten met betrekking tot het innemen van voedingssupplementen of medicijnen. Overleg met uw apotheker of huisarts als u hierin wijzigingen wil doorvoeren. Bent u al onder behandeling bij een regulier arts of therapeut en besluit u tot aanvullende zorg? Breng deze daarvan op de hoogte.

De cliënt dient vooraf te melden al hij/zij een psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater.

Als FAGT en MBOG therapeut is M. Janssen van de Balanspraktijk aangesloten bij de geschillencommissie Complementaire behandelvormen en voldoet hiermee aan de wet WWKGZ. Heeft u een klacht? Neem alstublieft eerst contact met mij op, ik zal mijn uiterste best doen om een oplossing te zoeken. Mocht dit geen bevredigende oplossing bieden dan kunt u zich wenden tot:

Zorggeschil.nl

Zorggeschil

Quasir.nl

 Quasir