Momenteel neem ik geen nieuwe cliënten meer aan in de praktijk tot aan week 36, ik werk niet met een wachtlijst maar je kan alvast contact met mij opnemen om een afspraak te maken vanaf week 36 (1e week van september).

Tarieven Miriam Janssen (per 1 januari 2024).

Orthomoleculaire consulten/ persoonlijk voedings- en/of suppletieadvies:

 • Een kort telefonisch gesprek om kennis te maken, een wederzijdse beoordeling te doen of we matchen; vrijblijvend
 • 1e consult/uitgebreid intakegesprek/hulpvraag duiden en waar mogelijk direct advies 90 min; Eur 120
 • Persoonlijk orthomoleculair voedingsadvies op maat 90 min; Eur 120
 • Eenmalige- óf vervolgconsulten orthomoleculair óf persoonlijk supplementadvies 60 min; Eur 96
 • Korte (telefonische) consulten 30 min; Eur 48
 • Kosten voor aanvraag laboratoriumonderzoek; Eur 24
 • Alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW
 •  Indien nodig kan er laboratoriumonderzoek uitgevoerd worden. Deze mogelijkheden en kosten mbt bloed- en of fecesonderzoeken via laboratorium worden besproken in het eerste consult. Veel aangevraagde onderzoeken zijn voedselintolerantiescreeningen, hormoontesten en darmmicrobioomonderzoeken. Genoemde tarieven zijn exclusief voedingssupplementen en evt laboratoriumonderzoeken. Geadviseerde voedingssupplementen en laboratoriumonderzoeken worden niet vergoed door de verzekeraars. Eventuele contra indicaties worden besproken in het eerste consult of u kunt mij bellen voordat het eerste consult plaatsvindt, ik behandel geen cliënten met chronische ziektebeelden welke onder begeleiding staan bij een arts, mensen die een medische noodzaak vereisen of zich in een chronisch medisch behandeltraject bevinden met een arts. 
 • Consulten zijn ook telefonisch of via zoom/beeldbellen mogelijk. 

Natuurgeneeskundige behandelingen:

  • Betreffende consulten voor Voetreflextherapie
  • 1e consult/ intakegesprek/ hulpvraag duiden (incl eerste verkorte Voetreflexbehandeling) 60-75 min; Eur 76
  • Vervolg consulten Voetreflextherapie tot 60 min; Eur 76
  • (losse consulten voor bijv. weeënstimulerende behandelingen of moxa Eur 76, intake niet nodig)
  • alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW
  • contra indicaties voor reflexzonebehandelingen zijn trombose, infectieziekten, spataderen, aderontsteking, ernstige voetschimmel en bij vrouwen met een risicovolle zwangerschap.

Gecombineerde consulten (Orthomoleculair/Natuurgeneeskunde):

 • Voetreflextherapiebehandeling in combinatie met óf het uitzoeken van persoonlijke Bloesemremedie óf opvolging van een eerder gegeven supplementadvies tot 90 min : Eur 120
 • Energiewerk mbv Bloesemremedies, Resetmethode, opstellingwerk, en evt. het uitzoeken van een persoonlijke Bloesemremedie tot 90 min: Eur 120
 • Innameflesje Bloesemremedie: Eur 9,95

 • alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW, in aanmerking voor eventuele vergoeding via de zorgeverzekeraar komen de Reflexzoneconsulten en Orthomoleculaire consulten. Voor elk bezoek aan de praktijk geldt dat u bespreekt met mij alvorens het consult begint of langskomen mogelijk is bij verkoudheid/ griep ed.
 • Betaling per pinapparaat. Gemaakte afspraken kunnen minimaal 48 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden, Niet of te laat geannuleerde afspraken worden doorberekend, de eerste keer voor 50% en daarna 100%.

Miriam Janssen is lid van de FAGT, (Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten), de RBCZ, (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de MBOG, (Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde).  De leden van deze verenigingen moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van kennis en bijscholing. Doordat Miriam Janssen voldoet aan deze kwaliteitseisen, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een gedeelte van) de kosten voor de natuurgeneeskundige behandelingen voor voetreflextherapie en orthomoleculaire consulten als je aanvullend verzekerd bent. Vraag dit zelf na. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar meer gegevens nodig heeft om een antwoord te kunnen geven. De praktijk van Miriam is in de zorggids opgenomen, voldoet aan de PLATO normen en staat ingeschreven onder de naam De Balanspraktijk te Utrecht.

Prestatiecodes 24009 (reflexzone) en 24000 (orthomoleculair). Indien de praktijk langdurig gesloten zou zijn is er een waarnemersregeling welke gehanteerd kan worden voor de orthomoleculaire consulten. 

Vraag naar de voorwaarden bij Miriam ivm facturering van de consulten.

Indien je een eigen onderneming hebt zijn er ook zakelijke tarieven mogelijk; dan zijn de kosten van de belasting aftrekbaar. In specifieke gevallen kan je werkgever (een deel van de)  kosten vergoeden, vaak in verband met herstel bij ziekte of persoonlijke ontwikkeling. Mensen met een krappe beurs mogen ook contact opnemen met Miriam om te bespreken wat er mogelijk is.

Consulten met Miriam kunnen per 1 jan 2024 ingepland worden op de volgende dagen:

Maandag hele dag

Dinsdag hele dag

Woensdag ochtend (en soms middag)

Donderdag hele dag 

Klik of tap op de buttons om naar het vergoedingsoverzicht te gaan:

 

Klacht en tuchtrecht;

Klachtenregeling FAGT (reflexzonebehandelingen); Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken; Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ (TCZ). Klik hier voor meer informatie.

Klachtenregeling MBOB (orthomoleculaire behandelingen); Klachtenfunctionaris Mevr. J.W. Noordmans en de MBOG heeft de leden collectief aangemeld bij geschillencommissie SCAG. Het tuchtrecht is beschreven via TCZ klachtenregeling. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij de MBOG. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie SCAG. Klik hier voor meer informatie.